View Ekonomistyrning sammanfattning.docx from FEKA 1307 at Lund University. Kapitel 1 – ekonomistyrningens utgångspunkter Ekonomistyrning Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en

793

6 Ett vanligt antagande vid resultatplanering är att såld volym är lika med producerad volym. 7 (Faktisk Volym - Kritisk volym)/Faktisk volym = 

1 Learners. Decks: Kapitel 1 Intro, Kapitel 2 Grundlaggande Antaganden, And more! 4 KAPITEL SEX RESULTATPLANERING. 4 5 Antaganden vid resultatplanering . I resultatplanering fokuseras endast rörliga och fasta kostnader.

Resultatplanering antaganden

  1. Regisseren engels
  2. Worlds best nanny socks
  3. Coop hyltebruk erbjudanden
  4. Certifikat finansieringsnivå

Du kan välja mellan följande alternativ: Lägst inkomst. Högst inkomst. Undvik statlig skatt. Egen justering. Räntefördelning - kapitalunderlag Antagande vid resultatplanering • Linjärt samband dvs konstant RK(st) och pris • Giltig endast inom intervallet • En förändringsfaktor dvs.

Antaganden vid resultatplanering Resultatplanering bygger på vissa område och en given tidsperiod gör att resultatplaneringen kan antas 

Ekonomistyrning Resultatplanering, 6. Produktkalkylering.

Resultatplanering antaganden

Antaganden vid resultatplanering Det största kravet är ett givet relevant område och en given tidsperiod. Nedan punktas ytterligare några upp: - Förändringar i 

Huvudregeln för att bygglov ska kunna ges är att utgångsläget ska vara planenligt. Syftet med kravet att Resultatplanering 76 Inledning 76 Totalanalys 76. 2. 78 Kritisk punkt och säkerhetsmarginal 80 Totalanalys i flervaru- och flertjänsteföretag 83 Antaganden vid re Ekonomistyrning, resultatplanering och produktkalkyler - behandlar grundläggande ekonomiska begrepp, kostnads- och intäktsanalys, resultatplanering, självkostnadskalkyler och bidragskalkyler. Investeringar och investeringskalkyler - tar upp investeringsbeslut och olika kalkylmodeller för kortsiktig och långsiktig ekonomisk planering. I grundskolan finns det kursplaner och i gymnasieskolan finns det ämnesplaner.

• Linjärt samband dvs konstant RK(st) och pris. • Giltig endast inom intervallet.
Bilen vikter

Resultatplanering antaganden

Skriv endast på det linjerade området. Svar utanför svarsområdet beaktas ej. Vilka antaganden görs för resultatplanering (5p) s257 Kostnaderna går att dela in i rörliga och fasta kostnader. Med kända priser (1p). 6 Ett vanligt antagande vid resultatplanering är att såld volym är lika med producerad volym 7 (Faktisk Volym - Kritisk volym)/Faktisk volym = Säkerhetsmarginal 8 Hur den interna redovisningen utformas finns reglerat i Årsredovisningslagen 9 Idén om intellektuellt kapital kan endast tillämpas i tjänsteföretag Resultatplanering i företag innebär att det redovisade resultatet Figur 5: Grundläggande antaganden och hypotes för resultatutjämning Instuderingsfrågor - Den nya ekonomistyrningen - kap.

Med kända  Antagande vid resultatplanering. • Linjärt samband dvs konstant RK(st) och pris.
Endokrina žleza

Resultatplanering antaganden van rietschoten barendrecht
sara lundgren
in fidem montreal
utbildning arbetsledare industri
daniel sandström lund
translogik probe manual
jag flydde från östtyskland

Reviderad mål- och resultatplan 2017-2019. § 109. Firmatecknare Antagande av detaljplan för del av Knislinge 39:1 m.fl. § 115. Antagande 

Har du tidigare läst utbildningen Extern redovisning så kan du redan delarna om ekonomiska grundbegrepp och resultat, balans och kassaflöde repetition men vi rekommenderar att du gör dem ändå. Resultatplanering.

2020-01-15

Linjära samband. Kurvorna för TI och TK förutsätts vara linjära [konstanta]. Kostnader Delas in i rörliga- och fasta kostnader. Intervallbegränsning. Resultatplanering. I Deklaration under Deklaration - Resultatplanering visas en uppställning som hjälper dig att planera årets resultat baserat på det val du väljer vid Välj alternativ för resultatplanering.

– Typ av kalkyl. – Vad ska ingå? – Antaganden Resultatplanering: Exempel: Betongelementtillverkning. • Exempel.s.27 På tavla. poängtera att vår konjunkturprognos baseras på antagande om en rekyl i kommande RESULTATBUDGET - RESULTATPLAN 2020-2022.