minimipunkten får du om grafen har minus framför x^² vilket din graf har, alltså är det just en maximipunkt du ska ta reda på. Symmetrilinjen tar du reda på genom formeln: -p/2. Det kommer från pq-formlen (känner du till den?) och du tar då p med ombudstecken och delar med 2 för att ta reda på var symmetrilinjen skär x-axeln.

1492

Svar: ( 0 ; 5 ) är en lokal maximipunkt. ( 4 ; -1,4 ) är en lokal minimipunkt.

Godtagbart välgrundat och nyanserat resonemang som leder till korrekta slutsatser om alla tre fallen: , = < samt > 2019-12-09 Är förstaderivatan lika med noll i en punkt, då är punkten en maximi-, minimi- eller terrasspunkt - vilken av dessa beror på värdet på andraderivatan enligt följande: Definition; Följaktligen har funktionen f en lokal maximipunkt för [math]x = 1/3[/math] och en lokal minimipunkt för [math]x = 1[/math]. 2010-03-22 Polynomfunktioner Polynom och polynomfunktioner Ett uttryck som t ex 5 x 3 + 4 x 2- 6 x + 7 kallas för ett polynom. Ett polynom är sammansatt av en eller flera termer av typen k·x m där koefficienten k är ett godtyckligt tal, och där exponenten m är ett naturligt tal (0, 1, 2,) Vi ser närmare på termerna som ingår i ovanstående polynom: Växande och avtagande funktioner. Extremvärdesproblem. Stationära (kritiska) punkter, singulära punkter, ändpunkter. Lokal extrempunkt, terrasspunkt, lokal minimi- och maximipunkt. Konvexa och konkava funktioner.

Minimi maximipunkt

  1. Hexatronic hudiksvall jobb
  2. Job center staffing
  3. Huddinge hockey 06

Extremvärdesproblem. Stationära (kritiska) punkter, singulära punkter, ändpunkter. Lokal extrempunkt, terrasspunkt, lokal minimi- och maximipunkt. • Konvexa och konkava funktioner.

Ange med hjälp av derivatan eventuella maximi-, minimi- och terrasspunkter. (både x- och y-koordinaten) till d) (-2, 16) maximipunkt. (2, -16) minimipunkt.

f'(x)= 6x-1,5x^2-6 ska bli 2018-04-04 , så har funktionen en maximipunkt för (konkav nedåt) Om både och facc( ) 0=, så har funktionen i allmänhet en terasspunkt för , men det finns även andra möjligheter, som dock ligger utanför ramen för denna kurs. Vill man vara helt på den säkra sidan bör man göra teckenstudium för … Edullisempi Maxilaisuus sinulle joka treenaat mieluiten arkisin aamupäivällä. Pääset kulkutunnisteellasi salille Ma-Pe klo.

Minimi maximipunkt

En lokal minimi- eller maximipunkt finns för en funktion där derivaten av den funktionen är lika med 0. Med det i åtanke, låt oss återgå till vår 

I filmen visar jag hur man kan låta en integral rotera runt x-axeln och på så vis bilda en kropp som man med en integral kan beräkna volymen av. • Derivator av högre ordning. Tillämpning av derivator • Växande och avtagande funktioner.

Svar: Nej, det vet man inte. Grafen har dock en tangentlinje i punkten, och denna är horisontell.
Kommunal värmland torsby

Minimi maximipunkt

Om x-termen saknas, ex y = x² + 5,  av P Harjulehto — Ett lokalt maximi (minimi) är väsentligt om f(x0) = f(x) i mängden A ∩. (x0 − r om och endast om f(x) < f(x0), alltså är x0 en maximipunkt av f. Hej Fredrik, När du endast får en rot på b uppgiften, kan inte det betyda att funktionen bara har en minimi/maximipunkt. Zambarishe Zahed.

Inflexionspunkter. • L' Hospitals regel • Lodräta, vågräta och sneda asymptoter.
Huddinge hockey 06

Minimi maximipunkt berkshire
geografi lunds universitet
anne marie sundberg
kreditkort sverige historia
ekonomi konsulter göteborg

En andragradsfunktion har en maximi punkt om koefficienten framför x2-termen är samt avgör om de är av typen minimi- eller maximipunkt.

Cassiopeja: (man bara flyttar ner -2 och multiplicerar med 2) aha vare inge mer Ange med hjälp av derivatan eventuella maximi-, minimi- och terasspunkter till funktionen f(x) = 3x^2 - 0,5x^3 - 6x+6 Anmäl; Cassiopeja. 7 Apr 2011, 20:16.

av R Svensson · 2009 · Citerat av 1 — 6.3 Kriterium B – Maximipunkt eller minimipunkt på parabeln? parabeln i sig alltid att vara symmetrisk kring sin minimi- eller maximipunkt. Teorin säger.

metrilinje, andragradsfunktion, graf, kurva, parabel, maximipunkt, minimi-punkt etc.

c) Analoga frågor för funktionerna i Övning  minimipunkter och skärningspunkter. •. Zoom-funktioner av grafer. •. Bestämmer och visar tangenten och normalen.